Menu
Seznam oddělení

PublikaceProjektySeminářeInzerce

Chov prasat


Odbor:    Útvary výzkumu
Nadřazené oddělení:   
Vedoucí oddělení:
Ing. Miroslav Rozkot , CSc.
Činnost oddělení:

Současné oddělení chovu prasat vzniklo sloučením oddělení Kostelec nad Orlicí a Praha. Zaměřuje se na využití potenciálu užitkovosti prasat, ve směru intenzity a efektivity reprodukčních a produkčních vlastností.

Pracoviště v Kostelci nad Orlicí navazuje na tradici bývalého Výzkumného ústavu chovu prasat. Zabývá se klíčovými obory chovu, tj. reprodukcí a výživou se zaměřením na využití v managementu produkčních i šlechtitelských chovů. Dále řeší otázky technologie a welfare u prasat. Má oprávnění pořádat inseminační kurzy pro inseminaci u prasnic ve vlastním podniku.
Pracoviště Praha se dlouhodobě zabývá otázkami produkce masa a jatečné hodnoty prasat se zaměřením na skladbu jatečného těla.  V rámci této problematiky jsou vyvíjeny objektivní metody klasifikace jatečných těl prasat. Zajišťuje odbornou přípravu fyzických osob pro provádění klasifikace jatečně upravených těl prasat (SEUROP). 
Aplikovatelnost výsledků výzkumu v praxi je prioritou obou částí oddělení.  

Hlavní obory činnosti:

Oddělení vydává vědecký časopis  Research in Pig Breeding (Výzkum v chovu prasat)

Řešené projekty:

Identifikacni kod projektu Identifikacni kod resortu - poskytovatele Nazev projektu v puvodnim jazyce
QI111A166 MZE Biotechnologické postupy v reprodukci a odchovu prasat jako nástroj ekonomického růstu a konkurenceschopnosti odvětví
QJ1210253 MZE Využití metod molekulární genetiky jako nástroje pro efektivní plemenářskou práci v malé populaci prasat.
TA03011029 TA0 Nové kryty ran s programovaným uvolňováním účinných látek určené pro inhibici biofilmu.


Seznam Publikací:

IF ČLÁNKY:

 

FRYDRYCHOVÁ, S., LUSTYKOVÁ, A., LIPENSKÝ, J. & ROZKOT, M. Boar semen quality of the Přeštice black-pied breed. Archiv fur Tierzucht-Archives of Animal Breeding , 2011, roč. 54, s. 374-380.

 

FRYDRYCHOVÁ, S., OPLETAL, L., MACÁKOVÁ, K., LUSTYKOVÁ, A., ROZKOT, M. & LIPENSKÝ, J. Effects of Herbal Preparation on Libido and Semen Quality in Boars. Reproduction in Domestic Animals, 2011, roč. 46, s. 573-578.

 

FRYDRYCHOVÁ, S., ČEŘOVSKÝ, J., LUSTYKOVÁ, A. & ROZKOT, M. Effects of long-term liquid commercial semen extender and storage time on the membrane quality of boar semen. Czech Journal of Animal Science, 2010, roč. 55, s. 160-166.

 

BEČKOVÁ, R. & VÁCLAVKOVÁ, E. The effect of linseed diet on carcass value traits and fatty acid composition in muscle and fat tissue of fattening pigs. Czech Journal of Animal Science, 2010, roč. 55, s. 313-320.

 

ČEŘOVSKÝ, J., FRYDRYCHOVÁ, S., LUSTYKOVÁ, A., LIPENSKÝ, J. & ROZKOT, M. Semen characteristics of boars receiving control diet and control diet supplemented with L-carnitine. Czech Journal of Animal Science, 2009, roč. 54, s. 417-425.

 

ČEŘOVSKÝ, J., FRYDRYCHOVÁ, S., LUSTYKOVÁ, A. & ROZKOT, M. Relationship between abnormal spermatozoa and seminal plasma free amino acids in boars. Czech Journal of Animal Science, 2007, roč. 52, s. 44-49.

 

 

 

METODIKY:

 

ČEŘOVSKÝ, J., LUSTYKOVÁ, A., FRYDRYCHOVÁ, S., LIPENSKÝ, J. & ROZKOT, M. Interval odstav - říje mění užitkovost prasnic. Metodika, Praha Uhříněves: VÚŽV, v.v.i., 2007.

 

DANĚK, P. & SMOLA, J. Multifaktoriální onemocnění selat ve vztahu k zdravotnímu stavu prasnic a možnosti řešení. Metodika, Praha Uhříněves: VÚŽV, v.v.i., 2007.

 

 

 

 

UŽITNÉ VZORY:

 

DANĚK, P. & BAŘINKOVÁ, V. Vozík pro manipulaci s miniaturními selaty na porodně. 2013. Užitný vzor, CZ 24811 U1, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i..

 

DANĚK, P. & SEIFERT, J. Rekonvalescenční kotec pro miniaturní prasata. 2012. Užitný vzor, 23724, Úřad průmyslového vlastnictví.

 

DANĚK, P. & BAŘINKOVÁ, V. Manipulační vozík na selata. 2012. Užitný vzor, CZ 24537 U1, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

 

DANĚK, P., KLEIN, P. & PODHORNÁ, I. Vysokoenergetická krmná směs pro miniaturní prasata. 2012. Užitný vzor, CZ 24638 U1, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i..

 

DANĚK, P. & SEIFERT, J. Pooperační klec pro miniaturní prasata. 2011. Užitný vzor, CZ 22990 U1, Úřad průmyslového vlastnictví.

 

DANĚK, P. & SEIFERT, J. Pooperační klec pro pokusy na prasatech. 2011. Užitný vzor, CZ 22992 U1, Úřad průmyslového vlastnictví.

 

DANĚK, P. Kotec pro doléčování prasat. 2011. Užitný vzor, CZ 22991 U1, Úřad průmyslového vlastnictví.

 

ROZKOT, M., OPLETAL, L., ČEŘOVSKÝ, J., FRYDRYCHOVÁ, S. & LUSTYKOVÁ, A. Krmný doplněk pro zvýšení libida kanců. 2010. Užitný vzor, CZ 21278 U1, Úřad průmyslového vlastnictví.

 

DANĚK, P. Krmná směs pro miniaturní prasnice. 2009. Užitný vzor, CZ 20133 U1, Úřad průmyslového vlastnictví.

 

DANĚK, P., HÁJEK, J. & HOVORKOVÁ, J. Porodní kotec pro prasnice. 2009. Užitný vzor, CZ 20320 U1, Úřad průmyslového vlastnictví.

 

DANĚK, P. & HOVORKOVÁ, J. Kotec pro vrh a odchov miniaturních prasat. 2009. Užitný vzor, CZ 20213 U1, Úřad průmyslového vlastnictví.

 

DANĚK, P. & ROZKOT, M. Skalpel s nastavitelnou hloubkou řezu. 2009. Užitný vzor, CZ 20172 U1, Úřad průmyslového vlastnictví.

 

ROZKOT, M. Pomůcka pro manipulaci s nepohyblivou prasnicí v porodním kotci. 2009. Užitný vzor, CZ19578U1, Úřad průmyslového vlastnictví.

 

ROZKOT, M., OPLETAL, L., ČEŘOVSKÝ, J., LUSTYKOVÁ, A. & FRYDRYCHOVÁ, S. Přísada do krmiva, zejména pro zvýšení reprodukčních schopností kanců. 2007. Užitný vzor, UV 17716, Úřad průmyslového vlastnictví.

 

SEIFERT, J. & ROZKOT, M. Obal na inseminační dávky. 2007. Užitný vzor, UV 17780, Úřad průmyslového vlastnictví.

 

 

KNIHY:

 

VÁCLAVKOVÁ, E., ROZKOT, M. & DOSTÁLOVÁ, A. Přeštické černostrakaté prase. Živé dědictví po předcích Praha Uhříněves: VÚŽV v.v.i., 2012, 65 s. ISBN 978-80-7403-106-9

 Pracoviště Kostelec nad Orlicí využívá:

 • Laboratoř reprodukce,  vybavenou pro kompletní  objektivní hodnocení ejakulátu včetně vybraných biochemických analýz
 • Laboratoř pro výrobu  inseminačních dávek vybavenou v souladu s legislativou pro inseminační stanice
 • Kryobanku pro skladování inseminačních dávek a dlašího biologického materiálu
 • Laboratoř pro kultivaci embryí a tkáňových kultur
 • Laboratoř výživy (umožňuje provádět většinu běžných rozborů včetně analýzy obsahu aminokyselin )
 • Akreditovanou pokusnou stáj 
 • Inseminační stanici
 • Vlastní školící středisko s ubytovací kapacitou

Pracoviště Praha využívá:

 •  Ultrazvukové přístroje (Aloka)
 •  Přístroje na měření kvality masa (pH, vodivost, barva)
 •  Přístroje pro klasifikaci JUT prasat (FOM, HGP, UFOM)
  Vědečtí pracovníci:

    Ing. Jaroslava Bělková , Ph.D.
    MVDr. Petr Daněk , CSc.
    Ing. Soňa Frydrychová , Ph.D.
    doc. Ing. Jan Pulkrábek , CSc.
    Ing. Miroslav Rozkot , CSc.

  Odborní pracovníci:

    Ing. Stanislava Kuchařová
    Ing. Jan Lipenský , DiS.
    Ing. Alena Lustyková , Ph.D.
    Ing. Josef Seifert
    Ing. Eva Václavková , Ph.D.

  Technici:

    Věra Bařinková
    Božena Kubíčková

  Pracovníci úseku:

    Františka Veselková
    Věra Žežulová