Menu
Seznam oddělení

PublikaceProjektySeminářeInzerce

Etologie


Odbor:    Útvary výzkumu
Nadřazené oddělení:   
Vedoucí oddělení:
doc.Ing. Jitka Bartošová (Víchová), Ph.D.
Činnost oddělení:

Oddělení etologie se zabývá výzkumem chování a pohody (welfare) prasat, mléčného a masného skotu, farmově chovaných jelenovitých, koní a dalších druhů zvířat, zejména kopytníků, chovaných v zajetí.

Hlavní oblasti výzkumu:

  • mateřské chování a jeho vliv na růst, vývoj a mortalitu mláďat v různých systémech ustájení, otázky kojení a odstavu;
  • vliv ustájení, sociálního prostředí a sociálních zkušeností během ontogeneze na chování, pohodu, zdraví a užitkovost zvířat;
  • komunikace, zejména hlasová, mezi zvířaty a ve vztahu člověk-zvíře, emocionalita a kognitivní schopnosti zvířat;
  • agresivita, dominance, pozitivní sociální interakce včetně hry mezi zvířaty a jejich důsledky pro fyziologii, zdraví, pohodu areprodukci;
  • skupinové chování zvířat, synchronizace chování, pastevní chování;
  • fyziologie parožení jelenovitých.
Pracovníci oddělení vyučují etologii a příbuzné obory na univerzitách, vedou studenty a pracují v osvětě a poradenství pro chovatelskou, odbornou i širokou veřejnost.
 
  Vědečtí pracovníci:

    Prof., Ing. Luděk Bartoš , DrSc.
    doc.Ing. Jitka Bartošová (Víchová), Ph.D.
    RNDr. Adam Dušek , Ph.D.
    Sébastien Goumon , Ph.D.
    RNDr. Gudrun Illmannová , CSc.
    Ing. Radim Kotrba , Ph.D.
    RNDr. Jan Pluháček , Ph.D.
    Mgr. Richard Policht , Ph.D.
    Ing. Radka Šárová , Ph.D.
    Doc.RNDr. Marek Špinka , CSc.

  Odborní pracovníci:

    Mgr. Katarína Bučková
    M.Sc. Bruno Esattore
    M.Sc. Andrea Sommese
    Mgr. Michaela Syrová
    Ing. Barbora Valníčková
    Ing. Marie Wackermannová

  Technici:

    Petr Janovský
    Vratislav Kšáda
    Lýdie Máchová (Větrovcová)