Menu
Seznam oddělení

PublikaceProjektySeminářeInzerce

Výživa a krmení hospodářských zvířat


Odbor:    Útvary výzkumu
Nadřazené oddělení:   
Vedoucí oddělení:
doc.Ing. Petr Homolka , CSc.,Ph.D.
Činnost oddělení:

Oddělení se zabývá nutriční hodnotou krmiv, jejich stravitelností a degradovatelností v bachoru přežvýkavců. Ke stanovení jsou vyvíjeny a využívány enzymatické, in vitro, in sacco a mobile bag postupy. Je zkoumána rychlost degradace frakcí vlákniny, poměr stravitelného podílu neutrálně detergentní vlákniny (NDF) ku nestravitelnému podílu NDF a vztah parametrů degradovatelnosti NDF z pohledu termínu sklizně trav.

Oddělení přispělo k modernizaci systému hodnocení energie a dusíkatých látek krmiv pro přežvýkavce a koně. Výzkum výživy dojnic je zaměřen na krmení směsnými krmnými dávkami, ověření účinku chráněných aminokyselin, minerálních nálevů, vlivu frekvence krmení a uplatnění semen olejnin při zkvalitňování profilu mastných kyselin mléka.

Ověřovány jsou technologické postupy konzervace píce silážováním a vliv chemických a biologických přípravků na kvalitu konzervovaných krmiv. Studována je infekce telat kryptosporidiemi a vliv infekce na střevní propustnost.
Ve výkrmu brojlerových kuřat je ověřován vliv selenu a lykopenu v krmných směsích na kvalitu masa.

Seznam pracovních týmů a běžících projektů

  Vědečtí pracovníci:

    doc. MVDr. Josef Illek , DrSc.
    Ing. Filip Jančík , Ph.D.
    Ing. Veronika Koukolová , Ph.D.
    Ing. Václav Kudrna , CSc.
    Ing. Radko Loučka , CSc.

  Odborní pracovníci:

    Ing. Jiří Burdych , MBA
    Ing. Miroslav Joch , Ph.D.
    Ing. Marie Koukolová
    Ing. Petra Kubelková , Ph.D.
    Ing. Dana Kumprechtová , Ph.D.
    Ing. Jitka Láchová
    Ing. Klára Pavlů
    Ing. Yvona Tyrolová
    Ing. Alena Výborná

  Technici:

    Radka Dosedělová
    Kamila Hejkrlíková
    Vlasta Hladká
    Zuzana Hůrková
    Jana Kyselicová (Eliášová)
    Petr Lang
    Vendulka Sobotková