Menu
Seznam oddělení

PublikaceProjektySeminářeInzerce

Fyziologie výživy a jakosti produkce


Odbor:    Útvary výzkumu
Nadřazené oddělení:   
Vedoucí oddělení:
Prof. Ing. Věra Skřivanová , CSc.
Činnost oddělení:

Předmětem činnosti oddělení je výzkum v oblastech fyziologie výživy hospodářských zvířat, mikrobiologie, molekulární biologie a enzymologie s hlavním cílem zlepšit kvalitu a bezpečnost živočišných produktů. K stěžejním směrům výzkumu oddělení patří studie antimikrobiálních účinků alternativ ke krmným antibiotikům, studie aditiv ovlivňujících kvalitu a oxidační stabilitu živočišných produktů a zkoušky látek s hypocholesterolemickými vlastnostmi. Pokusy s drůbeží jsou zaměřeny na minerální výživu (selen, fosfor, vápník) a použití antioxidantů, s cílem zvýšit kvalitu drůbežího masa a vajec. V pokusech s králíky se zkouší použití nových komponent krmiv (lupina, čekanka) a jejich vliv na produkční ukazatele a kvalitu masa. V pokusech s potkany se zjišťuje účinek modifikovaných polysacharidů na homeostázi cholesterolu. V případě potřeby jsou uskutečněny i pokusy s telaty. Kromě těchto úkolů, oddělení řeší i některá specifická témata v rámci projektů GA ČR a NAZV. Řešení se uskutečňuje na potřebné metodické úrovni, s využitím soudobých technik biochemické analytiky a molekulární biologie. Výsledky výzkumu nacházejí uplatnění zejména v zemědělství, potravinářství a veterinární medicíně.

 

Oblasti výzkumu a řešené projekty

  Vědečtí pracovníci:

    Mgr. Ladislav Čermák , Ph.D.
    Ing. Michaela Englmaierová , Ph.D.
    Prof. Ing. Milan Marounek , DrSc.
    Prof. Ing. Miloš Skřivan , DrSc.
    doc.MVDr. Eva Skřivanová , Ph.D.
    Prof. Ing. Věra Skřivanová , CSc.
    Ing. Zdeněk Volek , Ph.D.

  Odborní pracovníci:

    Ing. Markéta Bendová
    Ing. Dagmar Dušková
    Ing. Elena Kudrnová
    Ing. Klára Laloučková
    Ing. Kateřina Růnová
    Ing. Tomáš Taubner , Ph.D.
    Ing. Linda Uhlířová
    Ing. Tomáš Vít
    Ing. Jana Vlčková , Ph.D.
    Ing. Lenka Volková

  Technici:

    Oldřich Mach
    Soňa Melčová
    Valerie Vejskalová