Menu
Seznam oddělení

PublikaceProjektySeminářeInzerce

Chov skotu


Odbor:    Útvary výzkumu
Nadřazené oddělení:   
Vedoucí oddělení:
Ing. Luděk Bartoň , Ph.D.
Činnost oddělení:

Oddělení chovu skotu se zabývá výzkumnými aktivitami zaměřenými na široké spektrum témat z oblasti chovu dojeného a masného skotu s obecným cílem zvýšit efektivnost a konkurenceschopnost těchto odvětví v evropském měřítku. Jsou zkoumány možnosti zvyšování odolnosti a adaptability zvířat v souvislosti s jejich narůstající výkonností a měnícími se podmínkami produkčního prostředí. Pozornost je věnována komplexu faktorů ovlivňujících reprodukci, produkční ztráty a zdraví zvířat. Jsou hledány nové metody, kterými je možné pozitivně ovlivňovat a hodnotit kvalitu produktů chovu skotu. Z pozice multifunkčního zemědělství je hodnocen ekonomický význam jednotlivých vlastností a znaků skotu. Snahou je definovat komplexní model zvířete z hlediska perspektivních produkčních systémů. Při řešení jednotlivých úkolů je důraz kladen na aplikovatelnost získaných výsledků v zemědělské praxi.

Seznam pracovních týmů a běžících projektů

  Vědečtí pracovníci:

    Ing. Luděk Bartoň , Ph.D.
    Ing. Daniel Bureš , Ph.D.
    Ing. Jindřich Kvapilík , DrSc.
    Ing. Dalibor Řehák , Ph.D.
    Ing. Jaroslav Volek , CSc.

  Odborní pracovníci:

    Ing. Jana Fořtová
    Ing. Eva Kudrnáčová
    Ing. Jan Syrůček
    Ing. Miloslava Štípková

  Technici:

    Ivana Ferenczyová
    Michaela Krejčová
    Adéla Šmejkalová