Menu
Seznam oddělení

PublikaceProjektySeminářeInzerce

Biologie reprodukce


Odbor:    Útvary výzkumu
Nadřazené oddělení:   
Vedoucí oddělení:
Ing. Josef Fulka , DrSc.
Činnost oddělení:

Oddělení biologie reprodukce VÚŽV v.v.i. v Praze Uhříněvsi je jedním z předních pracovišť v ČR zabývajících se problematikou reproduktivní biologie a fyziologie HZ. Výzkum v oblasti biologie reprodukce ve VÚŽV je dlouhodobě orientován na problematiku oocytů hospodářských a laboratorních zvířat in vitro, na jejich vývojovou kompetenci a použití v moderních reproduktivních biotechnologiích. Prioritní tématikou je oocyt a jeho funkční vlastnosti v souvislosti s aktivací a reprogramací jádra a následného vývoje. Významnou část výzkumného programu oddělení představuje problematika produkce embryí a embryonálních, respektive tkáňových, kmenových buněk. Dále jsou studovány otázky folikulogeneze, interakce zárodečných a somatických buněk a reproduktivní endokrinologie. Metodologické přístupy používané v experimenálních modelech zahrnují především buněčné kultivace in vitro, mikromanipulace, detekce buněčných a molekulárních markerů cytologickými a molekulárně-biologickými metodami.

Seznam pracovních týmů a běžících projektů

 

  Vědečtí pracovníci:

    Ing. Josef Fulka , DrSc.
    Mgr. Helena Fulková , Ph.D.
    Ing. Kristýna Hošková , Ph.D.
    Ing. Stanislava Martínková , Ph.D.
    Prof. Ing. Jaroslav Petr , DrSc.
    Ing. Tereza Žalmanová , Ph.D.

  Odborní pracovníci:

    Mgr. Michal Benc
    Bc. Dominika Jettmarová

  Technik:

    Petra Pačesová