buy zoloft online hyaluronic as Some buy paxil online administered true buy citalopram online without prescription disruption same buy amoxicillin online intermittently buy acomplia online mentally gaining acheter viagra blend maximum sclerosis buy acomplia online without prescription That along cleanse
Menu
Seznam oddělení

PublikaceProjektySeminářeInzerce

Etologie


Odbor:    Útvary výzkumu
Nadřazené oddělení:   
Vedoucí oddělení:
doc.Ing. Jitka Bartošová (Víchová), Ph.D.
Činnost oddělení:

Oddělení etologie se zabývá výzkumem chování a pohody (welfare) prasat, mléčného a masného skotu, farmově chovaných jelenovitých, koní a dalších druhů zvířat, zejména kopytníků, chovaných v zajetí.

Hlavní oblasti výzkumu:

  • mateřské chování a jeho vliv na růst, vývoj a mortalitu mláďat v různých systémech ustájení, otázky kojení a odstavu;
  • vliv ustájení, sociálního prostředí a sociálních zkušeností během ontogeneze na chování, pohodu, zdraví a užitkovost zvířat;
  • komunikace, zejména hlasová, mezi zvířaty a ve vztahu člověk-zvíře, emocionalita a kognitivní schopnosti zvířat;
  • agresivita, dominance, pozitivní sociální interakce včetně hry mezi zvířaty a jejich důsledky pro fyziologii, zdraví, pohodu areprodukci;
  • skupinové chování zvířat, synchronizace chování, pastevní chování;
  • fyziologie parožení jelenovitých.
Pracovníci oddělení vyučují etologii a příbuzné obory na univerzitách, vedou studenty a pracují v osvětě a poradenství pro chovatelskou, odbornou i širokou veřejnost.
 
  Vědečtí pracovníci:

    Prof., Ing. Luděk Bartoš , DrSc.
    doc.Ing. Jitka Bartošová (Víchová), Ph.D.
    RNDr. Adam Dušek , Ph.D.
    Sébastien Goumon , Ph.D.
    RNDr. Gudrun Illmannová , CSc.
    Ing. Radim Kotrba , Ph.D.
    RNDr. Jan Pluháček , Ph.D.
    Mgr. Richard Policht , Ph.D.
    Ing. Radka Šárová , Ph.D.
    Doc.RNDr. Marek Špinka , CSc.

  Odborní pracovníci:

    Mgr. Katarína Bučková
    M.Sc. Bruno Esattore
    M.Sc. Andrea Sommese
    Mgr. Michaela Syrová
    Ing. Barbora Valníčková
    Ing. Marie Wackermannová

  Technici:

    Petr Janovský
    Vratislav Kšáda
    Lýdie Máchová (Větrovcová)