Menu
Etologie a welfare jelenovitých

Podskupina Etologie a welfare jelenovitých a koňovitých – zaměření především na

jelenovité

Oddělení disponuje experimentálním zařízením (4 ha, rozdělené na 6 výběhů + manipulační zařízení umožňující fixaci a manipulaci se zvířaty) na kterém je chováno 50 jedinců jelena evropského (Cervus elaphus) kmenového stáda a 6 samců jelena milu (Elaphurus davidianus). Poměr pohlaví a věková struktura chovaných zvířat se upravuje podle momentální experimentální potřeby. (Kontaktní pracovník: Petr Janovský )

 

Hlavní směry výzkumu:

·         Fysiologie parožení a vztah k sociálnímu chování (in vivo a in vitro) – nejdéle trvající projekt, který se zabývá problematikou, jak změny v sociálním postavení v rámci skupiny samců jelenovitých, především v době tvorby paroží, ovlivňují časování parožního cyklu a růstu paroží.

·         Sociální chování a hormonální hladiny – problematika úzce navazující na předcházející téma. Je zaměřena na studium detailních vztahů jednotlivců a důsledků individuálního vnímání sociální situace na klíčové hormony.

·         Výběr reprodukčního partnera – studium faktorů (velikost paroží, MHC, genetická vzdálenost, četnost a struktura troubení atd.), ovlivňujících výběr reprodukčního partnera u modelového druhu jelen evropský.

·         Mateřské chování – sledování vzniku, zákonitostí a biologického významu adopcí a kojení u samice, která není biologickou matkou mláděte (alokojení/allosuckling - jelen evropský, skot, koňovití). Analýza frekvence a funkce rozevírání preorbitální žlázy (jelen evropský) a experimentální studium vnitrodruhové a mezidruhové poplašné komunikace mezi mláďaty a samicemi.

·         Hlasová komunikace- varovné hlasy mláďat, reakce samic na varovné hlasy ve vztahu k reprodukčnímu stavu (jelenovití, antilopa losí).

·         Dvojí parožní cyklus za rok u jelena milu (Elaphurus davidianus)- studium sezónní dynamiky hormonálních změn z krve a neinvazivně pomocí metabolitů z trusu (spolupráce s českými a slovenskými zoologickými zahradami).

·         Infanticida jako samčí sexuální strategie a implikace na chov domestikovaných a nedomestikovaných zvířat v zajetí

 

Farmové chovy jelenovitých – oddělení se podílelo na zakládání farmových chovů jelenovitých v ČR již od konce 80. let minulého století. Přispělo k založení Asociace farmových chovů jelenovitých České republiky (AFCHJ), stalo se informačním centrem k tomuto odvětví a přispělo k tomu, že se AFCHJ jako první z postkomunistických zemí stalo členem Federation of European Deer Farmers Associations. – Luděk Bartoš zajišťuje a přednáší výběrový předmět Farmový chov jelenovitých na FAPPZ ČZU v Praze. Jan Pluháček koordinuje odbornou skupinu pro jeleny v rámci Unie českých a slovenských zoologických zahrad a je členem Deer Specialist Group v rámci Mezinárodní unie pro ochranu přírody (IUCN). Radim Kotrba je prezidentem Federation of European Deer Farmers Associations.