Menu
Skupiny oddělení Etologie

 

Vítejte na stránkách oddělení Etologie

 

V roce 2012 oslavilo oddělení 25. výročí svého založení. K tomuto výročí vydalo publikaci Almanach k 25. výročí založení Oddělení etologie VÚŽV.

 

Oddělení Etologie se zabývá výzkumem biologie chování a pohody (welfare) prasat, skotu, jelenovitých, koní a dalších druhů zvířat. Hlavní oblasti výzkumu jsou: mateřské chování a jeho vliv na růst, vývoj a mortalitu mláďat v různých systémech ustájení, otázky kojení a odstavu; vliv ustájení, sociálního prostředí a sociálních zkušeností v průběhu ontogeneze na pozdější chování, pohodu a zdraví; komunikace, zejména hlasová, mezi zvířaty a ve vztahu člověk-zvíře, emocionalita a kognitivní schopnosti zvířat; agresivita, dominance, pozitivní sociální interakce včetně hravého chování mezi zvířaty a jejich důsledky pro fyziologii, zdraví, pohodu a reprodukci; skupinové chování zvířat, synchronizace chování, pastevní chování; fyziologie parožení jelenovitých, sociálního chování, reprodukčních strategií a výběru reprodukčního partnera; infanticida jako samčí reprodukční strategie a implikace tohoto fenoménu na domestikovaná i nedomestikovaná v zajetí chovaná zvířata.

Pracovníci oddělení se podílejí na výuce etologie a příbuzných oborů na univerzitách, vedení studentů a osvětě chovatelské, odborné i široké veřejnosti.

Oddělení je rozděleno do dvou základních pracovních skupin podle svého zaměření:

 
Skupina Etologie a welfare jelenovitých a koňovitých (vedená Luďkem Bartošem) – dělí se dále na dvě podskupiny podle hlavního zaměření;
 
 
 
Pro více informací o jednotlivých pracovních skupinách a běźících projektech využijte odkazy vlevo.