buy zoloft online hyaluronic as Some buy paxil online administered true buy citalopram online without prescription disruption same buy amoxicillin online intermittently buy acomplia online mentally gaining acheter viagra blend maximum sclerosis buy acomplia online without prescription That along cleanse
Menu
Skupiny oddělení Etologie

 

Vítejte na stránkách oddělení Etologie

 

V roce 2012 oslavilo oddělení 25. výročí svého založení. K tomuto výročí vydalo publikaci Almanach k 25. výročí založení Oddělení etologie VÚŽV.

 

Oddělení Etologie se zabývá výzkumem biologie chování a pohody (welfare) prasat, skotu, jelenovitých, koní a dalších druhů zvířat. Hlavní oblasti výzkumu jsou: mateřské chování a jeho vliv na růst, vývoj a mortalitu mláďat v různých systémech ustájení, otázky kojení a odstavu; vliv ustájení, sociálního prostředí a sociálních zkušeností v průběhu ontogeneze na pozdější chování, pohodu a zdraví; komunikace, zejména hlasová, mezi zvířaty a ve vztahu člověk-zvíře, emocionalita a kognitivní schopnosti zvířat; agresivita, dominance, pozitivní sociální interakce včetně hravého chování mezi zvířaty a jejich důsledky pro fyziologii, zdraví, pohodu a reprodukci; skupinové chování zvířat, synchronizace chování, pastevní chování; fyziologie parožení jelenovitých, sociálního chování, reprodukčních strategií a výběru reprodukčního partnera; infanticida jako samčí reprodukční strategie a implikace tohoto fenoménu na domestikovaná i nedomestikovaná v zajetí chovaná zvířata.

Pracovníci oddělení se podílejí na výuce etologie a příbuzných oborů na univerzitách, vedení studentů a osvětě chovatelské, odborné i široké veřejnosti.

Oddělení je rozděleno do dvou základních pracovních skupin podle svého zaměření:

 
Skupina Etologie a welfare jelenovitých a koňovitých (vedená Luďkem Bartošem) – dělí se dále na dvě podskupiny podle hlavního zaměření;
 
 
 
Pro více informací o jednotlivých pracovních skupinách a běźících projektech využijte odkazy vlevo.