Menu
Aktuality

Advances in Pig Welfare

Kniha analyzuje současné aktuální problémy welfare prasat v klíčových oblastech hodnocení a zlepšení dobrých životních podmínek prasat. Kniha je rozdělena do dvou částí. Část první se zabývá přehledem hlavních problémů v oblasti dobrých životních podmínek v komerčních systémech produkce prasat. Druhá část zdůrazňuje vznikající témata týkající se dobrých životních podmínek prasat, jako jsou nemoci a hodnocení zdraví, včasná socializace a obohacování životního prostředí, interakce mezi prasaty a člověkem, chov pro dobré životní podmínky zvířat, dobré životní podmínky prasat a prasata jako laboratorní zvířata.

Advance in Pig Welfare