Menu
Aktuality

Welfare v chovu drůbeže

 

Ve čtvrtek 14.9.2017 se koná ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v.v.i. odborný seminář " Welfare v chovu drůbeže a jeho vliv na bezpečnost a kvalitu produkce".

Tento projekt garantuje Agrární komora ČR, je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem je seznámit účastníky s nejnovějšími trendy ve výživě drůbeže, výživářskými doporučeními, s přidáváním doplňků do krmných směsí a podestýlky na bázi přírodního původu, doporučeními při výběru technologie se zohledněním welfare, ale i motivovat, jak výrobu drůbeže zkvalitnit, zefektivnit výživu a zlepšit zdravotní stav s výslednou produkcí kvalitního drůbežího masa a vajec.

Lektoři z VÚŽV:

Ing. Michaela Englmaierová, Ph.D. "VÝŽIVA DRŮBEŽE A JEJÍ VLIV NA KVALITU DRŮBEŽÍHO MASA A VAJEC, Výživa drůbeže – kvalita a bezpečnost drůbežího masa a vajec, výsledky pokusů z pastvy slepic a kuřat chovaných na maso".

doc. MVDr. Pavel Novák, CSc. "WELFARE A ZÁSADY BIOSECURITY V CHOVECH DRŮBEŽE - Biosecurity drůbeže, welfare u jednotlivých kategorií drůbeže a způsobu ustájení".

Pozvánka ke stažení zde.