buy zoloft online hyaluronic as Some buy paxil online administered true buy citalopram online without prescription disruption same buy amoxicillin online intermittently buy acomplia online mentally gaining acheter viagra blend maximum sclerosis buy acomplia online without prescription That along cleanse
Menu
Aktuality

Výzkum a následné komerční využití

 

V rámci první veřejné soutěže projektu GAMA uspěl se svým projektem "ZEFEKTIVNĚNÍ SYSTÉMU VÝZKUM – VÝVOJ – INOVACE- transfer v oblasti živočišné výroby pro zlepšení konkurenceschopnosti agrárního sektoru" Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi.

Program je zaměřen na podporu ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití.

Manažerem projektu ve VÚŽV je doc. Ing. Petr Kunc, Ph.D.

Zemědělec č. 47/2016.