buy zoloft online hyaluronic as Some buy paxil online administered true buy citalopram online without prescription disruption same buy amoxicillin online intermittently buy acomplia online mentally gaining acheter viagra blend maximum sclerosis buy acomplia online without prescription That along cleanse
Menu
Aktuality

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky VÚŽV

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce


ŘEDITELE / ŘEDITELKY

Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i.

 

V souladu s § 18 odst. 2 zákona č. 341/2005 Sb., v platném znění, vyhlašuje Rada instituce Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i.

Předpokládané funkční období je od 1. 6. 2017 do 31. 5. 2022.

Požadavky:

 • morální bezúhonnost;
 • splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17 odst. 4) – 6) zákona č. 341/2005 Sb.
 • o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů;
 • vysokoškolské vzdělání v oblasti zemědělských nebo biologických věd;
 • organizační schopnosti, minimálně pět let praxe v řídící (vedoucí) funkci;
 • manažerské schopnosti;
 • aktivní znalost anglického jazyka;
 • zkušenosti s vědeckou (výzkumnou) činností, vědecká hodnost výhodou.

Požadované dokumenty:

 • strukturovaný životopis (doplněný případně seznamem hlavních vědeckých publikací);
 • ověřená kopie dokladů o dosažené kvalifikaci;
 • přehled dosavadní praxe;
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce);
 • čestné prohlášení podle § 2 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
 • čestné prohlášení podle § 17 odst. 5 zákona č. 341/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
 • návrh koncepce rozvoje ústavu a představa o řízení ústavu v oblasti odborné, personální a ekonomické (3 - 5 stran textu).

Informace a podklady pro zpracování koncepce jsou k dispozici na www.vuzv.cz (záložky: Vydavatelská činnost – Roční zprávy).

Další informace poskytne předsedkyně Rady instituce VÚŽV, v.v.i. prof. Ing. Věra Skřivanová, CSc. ().

Přihlášky s požadovanými dokumenty v písemné podobě musí být doručeny nejpozději
do 24. 3. 2017 do 15 hodin,
a to na adresu:

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
Předsedkyně Rady instituce
Prof. Ing. Věra Skřivanová, CSc.
Přátelství 815
104 00 Praha Uhříněves

Obálku označte zřetelně slovy „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ŘEDITELE/ŘEDITELKU – NEOTEVÍRAT“.

Uchazeči splňující formální požadavky budou vyzváni k osobnímu pohovoru před Radou instituce.