Menu
Aktuality

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky VÚŽV

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce


ŘEDITELE / ŘEDITELKY

Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i.

 

V souladu s § 18 odst. 2 zákona č. 341/2005 Sb., v platném znění, vyhlašuje Rada instituce Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i.

Předpokládané funkční období je od 1. 6. 2017 do 31. 5. 2022.

Požadavky:

 • morální bezúhonnost;
 • splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17 odst. 4) – 6) zákona č. 341/2005 Sb.
 • o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů;
 • vysokoškolské vzdělání v oblasti zemědělských nebo biologických věd;
 • organizační schopnosti, minimálně pět let praxe v řídící (vedoucí) funkci;
 • manažerské schopnosti;
 • aktivní znalost anglického jazyka;
 • zkušenosti s vědeckou (výzkumnou) činností, vědecká hodnost výhodou.

Požadované dokumenty:

 • strukturovaný životopis (doplněný případně seznamem hlavních vědeckých publikací);
 • ověřená kopie dokladů o dosažené kvalifikaci;
 • přehled dosavadní praxe;
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce);
 • čestné prohlášení podle § 2 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
 • čestné prohlášení podle § 17 odst. 5 zákona č. 341/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
 • návrh koncepce rozvoje ústavu a představa o řízení ústavu v oblasti odborné, personální a ekonomické (3 - 5 stran textu).

Informace a podklady pro zpracování koncepce jsou k dispozici na www.vuzv.cz (záložky: Vydavatelská činnost – Roční zprávy).

Další informace poskytne předsedkyně Rady instituce VÚŽV, v.v.i. prof. Ing. Věra Skřivanová, CSc. ().

Přihlášky s požadovanými dokumenty v písemné podobě musí být doručeny nejpozději
do 24. 3. 2017 do 15 hodin,
a to na adresu:

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
Předsedkyně Rady instituce
Prof. Ing. Věra Skřivanová, CSc.
Přátelství 815
104 00 Praha Uhříněves

Obálku označte zřetelně slovy „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ŘEDITELE/ŘEDITELKU – NEOTEVÍRAT“.

Uchazeči splňující formální požadavky budou vyzváni k osobnímu pohovoru před Radou instituce.