Menu
Aktuality

Praktická příručka pro chovatele prasat

 

Praktická příručka pro chovatele prasat v ekologickém systému hospodaření

 

„ZLEPŠOVÁNÍ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ POHODY PRASAT“

Příručka poskytuje užitečné informace pro chovatele a nabízí možná opatření k řešení hlavních problémů zdraví a životní pohody zvířat v ekologickém chovu prasat.

  • ProPig Příručku je možné si objednat zde.
    Cena jedné příručky je 355,- Kč (vč. poštovného a balného)

 

 

  • Elektronická verze k volnému stažení je dostupná na:
    https://www.fibl.org/fileadmin/documents/shop/1673-prirucka-propig.pdf

 

Publikace je výsledkem mezinárodního projektu CoreOrganic II ProPIG: Omezení negativního vlivu chovu prasat na životní prostředí při zlepšení zdraví, pohody a výživy prasat v ekologickém zemědělství, období realizace: 2011 – 2014, hlavní řešitel za ČR: VÚŽV, v.v.i., spoluřešitelé: BOKU Vídeň (AT), INRA (FR), FiBL (CH), AARHUS University (DK), FLI (DE), CRA (IT), Newcastle University (UK), BAT (DE), Bioinstitut, o.p.s.(ČR)