buy zoloft online hyaluronic as Some buy paxil online administered true buy citalopram online without prescription disruption same buy amoxicillin online intermittently buy acomplia online mentally gaining acheter viagra blend maximum sclerosis buy acomplia online without prescription That along cleanse
Menu
Aktuality

Aktuality

Výzkum a následné komerční využití

V rámci první veřejné soutěže projektu GAMA uspěl se svým projektem "ZEFEKTIVNĚNÍ SYSTÉMU VÝZKUM – VÝVOJ – INOVACE- transfer v oblasti živočišné výroby pro zlepšení konkurenceschopnosti agrárního sektoru" Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi - Zemědělec č. 47/2016.

  více...

ŠKOLA NA FARMĚ

Časopis "ZEMĚDĚLSKÁ A PODOHOSPODÁRSKA ŠKOLA"
v čísle 6. informuje o pilotním projektu Ministerstva zemědělství ŠKOLA NA FARMĚ, realizovaném na farmě VÚŽV v Netlukách.

  více...

Realizace projektů TAČR v roce 2015

V roce 2015 bylo zahájeno řešení projektu TAČR  GAMA TG01010082 "Zefektivnění systému výzkum – vývoj – inovace - transfer v oblasti živočišné výroby pro zlepšení konkurenceschopnosti agrárního sektoru".

Dle schválených krycích listů bylo v rámci řešení jednotlivých dílčích projektů naplánovány výstupy typu "O". Všechny výstupy byly splněny.

  více...

Archív aktualit