buy zoloft online hyaluronic as Some buy paxil online administered true buy citalopram online without prescription disruption same buy amoxicillin online intermittently buy acomplia online mentally gaining acheter viagra blend maximum sclerosis buy acomplia online without prescription That along cleanse
Menu
Aktuality

Dne 16. května 2017 ve velkém sále Domu zemědělské osvěty v Praze byla předána Ing. Radko Loučkovi, CSc.  Bronzová medaile ČAZV.

Medaile je zaslouženým oceněním za dosavadní pracovní výsledky na úseku zemědělské vědy.

celý text

Zveme Vás na "Seminář k aktuálním problémům ve výživě skotu, zejména siláží s řezankou Shredlage", který se koná 21.6.2017   od 10:00 v BONAGRO Blažovice.

 

 

celý text

Zveme Vás na workshop "Využití vlákniny a separace krmiv k hodnocení krmných dávek skotu" do Uhříněvsi.

Workshop pořádá Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby, v.v.i. dne 20.6.2017 v zasedací místnosti VUŽV Praha Uhříněves.

celý text

Seminář Aktuální trendy v chovu prasat - bude kastrace selat problém?

Oddělení chovu prasat v Kostelci nad Orlicí uspořádalo 16. května 2017, za podpory Ministerstva zemědělství ČR při České technologické platformě pro zemědělství, seminář pro chovatele prasat.

celý text

Do soutěže jsme přihlásili čtyři funkční vzorky a prototypy  - výstupy aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje  „Transfer v oblasti živočišné výroby pro zlepšení konkurenceschopnosti agrárního sektoru“, jejichž praktické uplatnění a příprava jejich následného komerčního využití  je podporovaná projektem TAČR GAMA.

Exponát „KOTEC PRO USTÁJENÍ JALOVÝCH A BŘEZÍCH PRASNIC“ získal „Cenu časopisu Zemědělec“.

celý text

Ve dnech 11. až 14. května 2017 jsme v pavilonu P připravili expozici Národního centra pro genetické zdroje zvířat. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.  je podle zákona MZE garantem a koordinátorem programu ochrany genetických zdrojů hospodářských zvířat.

Informovali jsme návštěvníky o všech národních plemenech hospodářských zvířat.

celý text

Obrázková soutěž, kterou připravil Zemědělský svaz ČR ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi, zná své vítěze.

Tématem obrázkové soutěže bylo „Národní plemena skotu, prasat, ovcí a koz“. Děti malovaly obrázky ve dvou soutěžních kategoriích – první stupeň a druhý stupeň. O vítězích rozhodlo internetové hlasování, v němž se sešlo téměř 2500 hlasů!

celý text

Zveme Vás 9. a 10. června 2017 do Netluk.
Pořádáme již 7. ročník naučné stezky "Věda na polích a ve stájích" s podtitulem PŘÍBĚH POTRAVIN!
Program první den naučné stezky je připraven pro žáky I. stupně základních škol, druhý den pro širokou veřejnost.

celý text

Příběh potravin na FB

Nabídka volných míst
Komerční sdělení
Aktuality