Menu
Aktuality

V sobotu 27. ledna od 10 do 17 hodin můžete v rámci akce Letenské prase aneb Zabijačka v muzeu zažít atmosféru staročeské zabijačky a ochutnat zabijačkové speciality.

O původních plemenech prasat, zachráněném přeštíkovi či o chovu prasat dříve a dnes se dozvíte na informačních panelech, které pro návštěvníky připravil Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. v Uhříněvsi.

celý text

Odborná monografie autorů doc. MVDr. Pavla Nováka, CSc., Ing. Gabriely Malé, Ph.D. a prof. MVDr. Františka Tremla, CSc. poskytuje jejím uživatelům ucelený návod pro vytvoření individuálního plánu biosecurity s cílem omezení pravděpodobnosti přenosu nemocí, jak v rámci jednoho chovu, tak i mezi jednotlivými chovy hospodářských zvířat.

celý text

Publikace autorů doc. MVDr. Pavla Nováka, CSc., Ing. Gabriely Malé, Ph.D. a MVDr. Leony Pekárikové poskytuje ucelený přehled o výhodách a nevýhodách jednotlivých technických a technologických řešení dostupných v našich chovech různých věkových kategorií dojeného skotu.

celý text

Ing. Miroslav Rozkot, CSc. v pořadu TV Zemědělec.

Tématem odborné diskuse byla "Ekonomika chovu prasat".

 

 

celý text

Nakladatelství Elsevier vydalo knihu  "Advances in Pig Welfare". Editorem této publikace je uznávaný vědecký pracovník, etolog doc. RNDr. Marek Špinka, CSc.

celý text

Dne 9. listopadu 2017 se uskutečnil v zasedací místnosti VÚŽV společný veřejný seminář doktorandů.

 

celý text

Laboratoř molekulární genetiky, součást oddělení Genetiky a šlechtění, dokončuje vývoj nové, ekonomicky optimalizované metodiky testování barev u koní.

Finanční podporu projektu s názvem "Metodika pro rutinní stanovování genotypu zbarvení koní" poskytla Technologická agentura České republiky TA ČR GAMA PP1 TG01010082.

celý text

Příběh potravin na FB

Nabídka volných míst
Komerční sdělení
Aktuality