buy zoloft online hyaluronic as Some buy paxil online administered true buy citalopram online without prescription disruption same buy amoxicillin online intermittently buy acomplia online mentally gaining acheter viagra blend maximum sclerosis buy acomplia online without prescription That along cleanse
Menu
Aktuality

Dne 12.května 2016 v odchovně plemených býků CRV Czech Republic,spol. s.r.o.Osík u Litomyšle prošel Základním výběrem býk českého strakatého skotu linie – BROK, narozený 5.11.2014 ve VUŽV v Uhřiněvsi  v rámci projektu Regenerace plemene původního českého strakatého skotu.

celý text

Zveme Vás na čtvrtý seminář "Šlechtění psů", pořádaný v rámci cyklu seminářů  "Genetika a šlechtění psů", konaný dne 16. června 2016 v Uhříněvsi.

celý text

Zvemě Vás do Uhříněvsi na odborný seminář.
Oddělení technologie a techniky chovu hospodářských zvířat pořádá dne 14. června 2016 seminář "Chovné prostředí pro skot a klimatické změny - nové prvky, postupy, řešení".

Doc. Ing. Jana Lendelová, PhD. z technické fakulty Slovenské poľnohospodárské univerzity v Nitře bude přednášet nejen o tepelnotechnických parametrech boxového lože, ale i o vybraných parametrech střešních stájových kontrukcí.

celý text

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.,  pracoviště v Kostelci nad Orlicí, spolu se Sdružením východočeských chovatelů hospodářských zvířat a Českou akademií zemědělských věd uspořádali 5. května 2016 seminář "Aktuální problémy v technologii chovu prasat".

celý text

Dne 28. dubna 2016 pořádalo oddělení genetiky a šlechtění skotu seminář "Šlechtění dojeného skotu".

Účastníci byli seznámeni s důvody a možnostmi šlechtění na odolnost vůči klinické mastitidě a případně na odolnost vůči dalším onemocněním dojeného skotu.

celý text

V roce 2015 bylo zahájeno řešení projektu TAČR  GAMA TG01010082 "Zefektivnění systému výzkum – vývoj – inovace - transfer v oblasti živočišné výroby pro zlepšení konkurenceschopnosti agrárního sektoru".

Dle schválených krycích listů bylo v rámci řešení jednotlivých dílčích projektů naplánovány výstupy typu "O". Všechny výstupy byly splněny.

celý text

Příběh potravin na FB

Nabídka volných míst
Komerční sdělení
Aktuality