buy zoloft online hyaluronic as Some buy paxil online administered true buy citalopram online without prescription disruption same buy amoxicillin online intermittently buy acomplia online mentally gaining acheter viagra blend maximum sclerosis buy acomplia online without prescription That along cleanse
Menu
Aktuality

Dne 22. září 2016 pořádal Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR, Vědeckým výborem výživy zvířat a Komisí výživy odboru živočišné výroby ČAZV konferenci "Aktuální poznatky ve výživě a zdraví zvířat a bezpečnosti produktů".

celý text

Dne 15. září 2016 se uskutečnil ve VÚŽV v Uhříněvsi první odborný seminář z cyklu seminářů GENETIKA A ŠLECHTĚNÍ KONÍ - "Základní genetické pojmy".

celý text

Ing. Barbora Valníčková získala prestižní ocenení - 3. místo v soutěži Cena ministra pro mladé vědecké pracovníky pro rok 2016 za práci s názvem „The effect of age at separation from the dam and presence of social companions on play behavior and weight gain in dairy calves".

 

celý text

Ve dnech 25. až 31. srpna 2016 jsme prezentovali výsledky výzkumné práce na výstavě ZEMĚ ŽIVITELKA v Českých Budějovicích.

celý text

V pátek 26. srpna 2016 se na výstavě Země živitelka setkali zástupci některých zemědělských výzkumných ústavů ČR s delegací zastupující zemědělský výzkum v Senegalu, kterou vedl Dr. El Hadji Traore, zástupce ředitele ISRA (Institut Senegalais De Recherches Agricoles).

Za VÚŽV se jednání zúčastnili náměstek pro výzkum Ing. L. Bartoň a Ing. D. Bureš.

celý text

Dne 19. srpna 2016 se v Nýdku uskutečnil mezinárodní seminář věnovaný problematice parazitóz u ovcí a koz, na jehož organizaci se podílely VÚŽV v Uhříněvsi, Přírodovědecká univerzita v Lublinu (Polsko), firma Guyokrma a svazy chovatelů.

celý text

V rámci každoročního nákladového šetření výroby mléka bylo Výzkumným ústavem živočišné výroby, v.v.i. v roce 2015 osloveno přes 200 chovatelů dojeného skotu v ČR.

Bylo získáno a zpracováno 88 dotazníků ze zemědělských podniků z různých oblastí ČR.

celý text

V roce 2016 pro vás připravujeme semináře, konference, školení a kurzy.

celý text

Výzkumný ústav živočišné výroby v Uhříněvsi, v.v.i. vydává od roku 2008 edici CERTIFIKOVANÝCH METODIK. Každoročně do výčtu titulů přibývají témata, která jsou pro chovatele, projektanty, manažery, ale i pedagogy a studenty natolik zajímavá, že se Metodiky dostaly do jejich podvědomí jako kvalitní zdroj informací.

celý text

V roce 2015 bylo zahájeno řešení projektu TAČR  GAMA TG01010082 "Zefektivnění systému výzkum – vývoj – inovace - transfer v oblasti živočišné výroby pro zlepšení konkurenceschopnosti agrárního sektoru".

Dle schválených krycích listů bylo v rámci řešení jednotlivých dílčích projektů naplánovány výstupy typu "O". Všechny výstupy byly splněny.

celý text

Příběh potravin na FB

Nabídka volných míst
Komerční sdělení
Aktuality