buy zoloft online hyaluronic as Some buy paxil online administered true buy citalopram online without prescription disruption same buy amoxicillin online intermittently buy acomplia online mentally gaining acheter viagra blend maximum sclerosis buy acomplia online without prescription That along cleanse
Menu
Aktuality

Zvemě Vás do Uhříněvsi na odborný seminář.
Oddělení technologie a techniky chovu hospodářských zvířat pořádá dne 15. června 2016 seminář "Chovné prostředí pro skot a klimatické změny - nové prvky, postupy, řešení".

Doc. Ing. Jana Lendelová, PhD. z technické fakulty Slovenské poľnohospodárské univerzity v Nitře bude přednášet nejen o tepelnotechnických parametrech boxového lože, ale i o vybraných parametrech střešních stájových kontrukcí.

celý text

Dne 28. dubna 2016 pořádalo oddělení genetiky a šlechtění skotu seminář "Šlechtění dojeného skotu".

Účastníci byli seznámeni s důvody a možnostmi šlechtění na odolnost vůči klinické mastitidě a případně na odolnost vůči dalším onemocněním dojeného skotu.

celý text

Zveme Vás na seminář "JAKÁ JE HODNOTA DOJNICE?", který pořádáme dne 20. května 2016 v Praze Uhříněvsi.

Seminář se bude zabývat ekonomickými souvislostmi v chovu dojeného skotu. Dr. Victor Cabrera (University od Wisconsin-Madison) představí program pro výpočet ekonomické hodnoty dojnice, který bude následně dostupný v české verzi.

celý text

Zveme Vás na krátkou přednášku Dr. D. Sorgové (Universitat Halle) na téma "Variability in the immunocompetence of historic and modern cattle and pig breeds".

Přednáška se bude konat 6. května 2016 v 10.00 v zasedací místnosti hlavní budovy Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. V Uhříněvsi.

celý text

Dne 19. dubna 2016 se ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v.v.i. konalo zasedání Koordinačního výboru klíčové oblasti "Udržitelná produkce potravin" (KV-UPP).

celý text

Ve čtvrtek 21. dubna 2016 se uskutečnilo ve Větrném Jeníkově slavnostní předávání ocenění v soutěži Mléčná farma roku 2016.

Soutěž probíhala pod záštitou Ministerstva zemědělství, data byla sbírána a zpracována ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Uhříněvsi.

celý text

Zveme Vás do Kostelce nad Orlicí.

Dne 5. května 2016 pořádá pracoviště v Kostelci nad Orlicí v aule SŠZE a SOU CHKT (střední zemědělská škola) seminář "Aktuální problémy v technologii chovu prasat".

celý text

V letošním roce jsme zahájili další ročník nákladového šetření výroby mléka v ČR za rok 2015.

Na základě vyplněných dotazníků zpracujeme výrobní a ekonomické ukazatele výroby mléka.

celý text

Dne 14. dubna 2016 navštívili Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. v Uhříněvsi studenti z Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií z Prahy.

celý text

Zveme Vás na již třetí seminář "Molekulární genetika", pořádaný v rámci cyklu seminářů "Genetika a šlechtění psů".

Seminář se koná 12. května 2016 od 14.00 v zasedací místnosti VÚŽV v Uhříněvsi.

celý text

V roce 2015 bylo zahájeno řešení projektu TAČR  GAMA TG01010082 "Zefektivnění systému výzkum – vývoj – inovace - transfer v oblasti živočišné výroby pro zlepšení konkurenceschopnosti agrárního sektoru".

Dle schválených krycích listů bylo v rámci řešení jednotlivých dílčích projektů naplánovány výstupy typu "O". Všechny výstupy byly splněny.

celý text

Příběh potravin na FB

Nabídka volných míst
Komerční sdělení
Aktuality