buy zoloft online hyaluronic as Some buy paxil online administered true buy citalopram online without prescription disruption same buy amoxicillin online intermittently buy acomplia online mentally gaining acheter viagra blend maximum sclerosis buy acomplia online without prescription That along cleanse
Menu
Aktuality

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. a Zemědělské družstvo Velká Chyška pořádají u příležitosti 30. výročí spolupráce Farmářský den - VÝZKUM PRAXI - dne 29. října 2014 ve Velké Chyšce.

celý text

Společnost mladých agrárníků a Program rozvoje venkova organizuje vzdělávací semináře s koňskou tématikou. Dne 29. listopadu v prostorách Menedlovy univerzity v Brně Vás velmi zajímavým tématem provede  Ing. Jitka Bartošová, Ph.D., přední česká etoložka. Téma "Etologie v chovatelské praxi: Biologické základy chování a chovu koní".

celý text

Ing. Radko Loučka, CSc. a Ing. Stanislav Staněk, Ph.D. lektorsky zajišťovali  prioritní vzdělávací akci pro privátní poradce dne 17. října 2014 v Ústavu zemědělské ekonomiky a informací v Praze.

celý text

Dne 9. října 2014  pořádala Česká zemědělská univerzita v Praze ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby,v.v.i. seminář "Genetické zdroje drobných zvířat".  Byly prezentovány výsledky výzkumného projektu NAZV QI101A164 "Kvalita a bezpečnost produktů genetických zdrojů prasat, drůbeže, králíků a nutrií v konvenčním a ekologickém chovu"

celý text

Asociace pro ekonomickou a kulturní výměnu s Čínou zprostředkovala dne 26. září 2014 návštěvu profesorů z university Sun Yat-Sen a z Akademie sociálních věd Guang Dong ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi.

celý text

V rámci dvoudenní akce "Cesta za poznáním zemědělských a zpracovatelských provozů", kterou pořádala ve dnech 23. a 24.září  Krajská agentura pro zemědělství a venkov Kraje Vysočina, navštívili Výzkumný ústav živočišné výroby,v.v.i. studenti, učitelé, ale i chovatelé a zástupci Ministerstva zemědělství.

celý text

Příběh potravin na FB

Nabídka volných míst
Komerční sdělení