buy zoloft online hyaluronic as Some buy paxil online administered true buy citalopram online without prescription disruption same buy amoxicillin online intermittently buy acomplia online mentally gaining acheter viagra blend maximum sclerosis buy acomplia online without prescription That along cleanse
Menu
Aktuality

Zveme Vás do Velké Chyšky!

Dne 25. listopadu pořádáme již tradiční Farmářský den "VÝZKUM PRO PRAXI" ve Velké Chyšce u Pacova.

 

celý text

Zveme Vás na seminář do Uhříněvsi!

Pracoviště chovu prasat v Kostelci nad Orlicí Vás zve na seminář "Alternativní systémy chovu prasat", který se koná 8.prosince 2015 v zasedací místnosti VÚŽV v Praze Uhříněvsi.

celý text

Dne 24. listopadu 2015 pořádáme v Rajhradě u Brna odborný seminář "Selekce hybridů kukuřice, technologie sklizně kukuřice SHREDLAGE, konzervace a hodnocení nutriční kvality nebo produkce bioplynu z kukuřičných siláží".

Pořadateli semináře je NutriVet s.r.o. Pohořelice, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha Uhříněves, Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Troubsko u Brna a generální sponzor Limagrain Central Europe S.E., org. složka.

celý text

Mléčná farma roku 2016.

Společnost ZOETIS vyhlašuje již 8. ročník soutěže Mléčná farma roku. Soutěž je určena chovatelům mléčného skotu v České republice.

Údaje z kontroly užitkovosti bude zpracovávat a vyhodnocovat Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. v Uhříněvsi.

celý text

Dne 3.11.2015 navštívili studenti CŽU, fakulty Potravinových a přírodních zdrojů, experimentální jatka VÚŽV,v.v.i. v Uhříněvsi.

V rámci předmětu Hodnocení jakosti živočišných produktů byli studenti seznámeni s principy klasifikace jatečně upravených těl hospodářských zvířat.

celý text

Ve dnech 11. a 12. listopadu proběhlo na farmě v Netlukách cvičení studentů České zemědělské univerzity v Praze.

Na farmě seznámil studenty s novými poznatky v pohledu na zoohygienu stájí pro vysokoprodukční dojnice lektor Ing. Stanislav Staněk, Ph.D. a v klimatizované stáji Ing. Josef Knížek prakticky předvedl měření mikroklimatických parametrů ve stájích s novými měřícími přístroji.

celý text

Dne 11. listopadu 2015 proběhl v aule České zemědělské univerzity již 13. mezinárodní seminář „ NOVÉ SMĚRY V INTENZIVNÍCH A ZÁJMOVÝCH CHOVECH KRÁLÍKŮ“ pořádaný Výzkumným ústavem živočišné výroby, v.v.i. a Českou zemědělskou univerzitou v Praze.

celý text

Ing. Tomáš Taubner z oddělení Fyziologie výživy a jakosti produkce se ve dnech 7. – 9.10. 2015 zúčastnil 11th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience. Příspěvek ve formě posteru s názvem „ Use of microwave heating in the synthesis of novel polysaccharide derivatives“ získal ocenění poroty za nejlepší poster.

celý text

Ing. Josef Fulka jr., DrSc.,  odborník na biologii reprodukce a největší český specialista v oboru přenosu jader, společně se svým týmem v aktuálním výzkumu financovaném Grantovou agenturou ČR zvrátil dosavadní poznatky v oblasti vývojové biologie. Prokázal totiž, že jadérko uložené ve vajíčku není úložištěm důležitého materiálu, ze kterého se po oplození tvoří další jadérka, ale že jeho přítomnost je po oplození nezbytná jen ve velmi krátkém časovém intervalu.

celý text

Byla vydána praktická příručka pro chovatele prasat v ekologickém systému hospodaření „ZLEPŠOVÁNÍ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ POHODY PRASAT“.

Příručka poskytuje užitečné informace pro chovatele a nabízí možná opatření k řešení hlavních problémů zdraví a životní pohody zvířat v ekologickém chovu prasat.

Příručku je možné získat v elektronické podobě nebo objednat.

celý text

Příběh potravin na FB

Nabídka volných míst
Komerční sdělení
Aktuality